ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang cá cược bóng đá có địa chỉ trang web chính thức là trangcacuocbongda.mobi.

Khi sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng sau (bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư) (“Điều khoản sử dụng”).

Khi truy cập website hãy lưu ý rằng các giao dịch của bạn sẽ được điều chỉnh bởi những điều khoản sử dụng trang cá cược bóng đá cụ thể trên website của chúng tôi. Bạn cũng cần phải xem xét và hiểu rõ những điều khoản này trước khi thực hiện các hành động tiếp theo trên website của chúng tôi.

Điều khoản trên website trangcacuocbongda.mobi

Quyền truy cập vào website của chúng tôi với những điều khoản sau đây mang tính chất tạm thời và có thể bị thay đổi các dịch vụ mà không cần báo trước. Trong trường hợp website không thể truy cập được vì bất cứ nguyên nhân nào, vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, tuy nhiên không chịu trách nhiệm liên quan.

Chúng tôi cam kết thường xuyên làm mới và cập nhật nội dung của website. Nội dung có thể được chỉnh sửa mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp quyền truy cập vào website mà không giới hạn thời gian khi cần thiết.

Điều khoản về vi-rút, hack và các hành vi vi phạm khác trên website

 • Bạn không được phép sử dụng Website này để cố tình đưa vào vi-rút, trojan, worm, bom logic, hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác.
 • Bạn cũng không được phép truy cập không được phép vào Website, máy chủ của nó, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính, hoặc cơ sở dữ liệu nào liên kết với Website.
 • Các hành động tấn công Website bằng cách từ chối dịch vụ hoặc từ chối dịch vụ phân tán cũng là không được chấp nhận.
 • Vi phạm những quy định này có thể dẫn đến hình phạt hình sự theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính 1990. Chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về bất kỳ vi phạm nào và sẽ cung cấp thông tin của bạn cho họ. Quyền truy cập Website của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức nếu có vi phạm.
 • Chúng tôi không nhận trách nhiệm về bất kỳ loại tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi-rút, hoặc các loại tài liệu công nghệ độc hại khác có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền của bạn, dựa trên việc sử dụng Website hoặc từ việc tải xuống bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên Website hoặc các trang web liên kết.

Điều khoản liên kết đến website

 • Bạn hoàn toàn có quyền tạo liên kết đến trang chủ của website, với điều kiện là việc liên kết đó phải được thực hiện một cách chính đáng và tuân thủ pháp luật, đồng thời không gây ảnh hưởng xấu hoặc tận dụng uy tín của chúng tôi.
 • Tuy nhiên, bạn cũng cần tránh thiết lập liên kết một cách có thể gợi ý hoặc ngụ ý sự liên kết, sự chấp thuận hoặc xác nhận từ tôi khi không có sự đồng ý.
 • Bạn không được phép tạo liên kết từ các trang web mà bạn không sở hữu đến website này. Không được phép đặt website này trong khung của bất kỳ trang web khác, và cũng không được liên kết đến bất kỳ phần nào khác ngoài trang chủ của nó. Chúng tôi giữ quyền thu hồi giấy phép liên kết mà không cần báo trước. Trang web bạn liên kết tới không nên chứa nội dung nào có thể bị chúng tôi đánh giá là có hại cho uy tín của tôi.
 • Website này bao gồm các liên kết tới các trang web và nguồn lực do các tổ chức khác cung cấp. Chúng tôi không có quyền quản lý đối với nội dung trên những trang web đó và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung hoặc bất kỳ hậu quả nào phát sinh khi bạn truy cập hoặc sử dụng chúng.

Điều khoản sử dụng được chấp nhận trên website

 • Khi bạn gửi nội dung đến Website của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng nội dung đó không chứa các yếu tố sau: lăng mạ, thù địch, bôi nhọ cá nhân, tục tĩu, kích động, khiêu dâm, bạo lực, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tình dục, hoặc tuổi tác; không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác; không được gửi đi với mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp; và không vi phạm quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc người dùng sử dụng hoặc không sử dụng trang web này, cũng như từ việc sử dụng các trang web liên kết hoặc các nội dung được đăng tải trên đó.
 • Mọi tổn thất hoặc thiệt hại, không phụ thuộc vào hình thức phát sinh, dù là do sơ suất, vi phạm hợp đồng hay bất kỳ nguyên nhân nào khác, và kể cả trong trường hợp đã được dự báo trước, đều không được bảo lãnh từ phía chúng tôi.
 • Tất cả các điều trên đều không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp do sự cố từ phía chúng tôi, cũng như không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của website trong các vấn đề cơ bản mà pháp luật không cho phép miễn trừ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cùng các Câu lạc bộ, cùng với các nhà cấp phép và đối tác thương mại của họ, là chủ sở hữu của tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang web và nội dung được công bố trên đó. Điều này bao gồm các thiết kế, văn bản, đồ họa, nhãn hiệu, logo, nội dung âm thanh và video, cũng như cách chúng được tổ chức và phần mềm. Tất cả các quyền này đều được bảo hộ theo luật về bản quyền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, và quyền nhãn hiệu, cùng các quyền sở hữu trí tuệ khác và không được phép sử dụng mà không có sự cho phép.

Quyền truy cập của người dùng

Quyền truy cập được cung cấp cho việc xem nội dung trên Trang web này trên máy tính cá nhân và in ra một bản sao duy nhất với mục đích cá nhân và không vì mục đích thương mại. Mọi hình thức sử dụng khác như sao chép, chỉnh sửa, phân phối, hoặc tái xuất bản nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi đều là các hành động không được phép.

Điều khoản thông tin người dùng

Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi quản lý tuân thủ theo Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi mời bạn tham khảo Chính sách quyền riêng tư để hiểu rõ hơn về cách thức thu thập, bảo mật và sử dụng dữ liệu của bạn bởi chúng tôi.

Điều khoản áp dụng chi tiết

Những quy định trong Điều khoản sử dụng này được quyết định và giải thích theo pháp luật. Mọi tranh chấp xuất hiện từ Điều khoản sử dụng này sẽ chịu sự quản lý của tòa án. Khi bạn sử dụng website này, bạn chấp nhận và không có quyền khiếu nại về quyền hạn của chúng tôi.

Các chính sách tham khảo về chúng tôi

Giới thiệu

Liên hệ

Miễn trừ trách nhiệm

Chính sách bảo mật

Nguyễn Túc Chí